Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä

Aug 27, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohditaan mitä on sosiaalinen myynti ja miten some auttaa myyjää.


Aug 20, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohditaan asiakaskokemusta, palautteen antamista, siitä opiksi ottamista ja sosiaalisen median myötä syntynyttä palautekulttuuria.


Aug 13, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa mietitään muuttuvatko markkinoinnin kuviot jo liian nopeasti, jotta yrittäjä pysyisi perässä.