Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä

Oct 14, 2016

Tällä kerralla TuplaTurinoissa auottiin leukoja sesongeista, niiden huipuista ja huippujen loiventamisesta. Miten levittää kysyntä pidemmälle ajalle, jotta kapasiteetti riittäisi isommalle asiakaskunnalle.


Oct 7, 2016

TuplaTurinoissa oli puheenaiheena tällä kertaa Kotlerin kolmas pee eli paikka (Place). Mitä kannattaa ottaa huomioon yrityksen sijainnin suhteen? Peellä on väliä!