Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä

Jun 14, 2018

Tällä kerralla Tuplaturinoissa kannettiin astioita itse palautuspisteelle ja mietittiin toisenlaista vaihtoehtoa. Voitaisiinko Suomessakin palata palvelemiseen itsepalvelun sijaan. Ja miten ylipäätään valitsemme kahvilan, johon menemme.

  • Kesä tuppaa olemaan yrittäjälle tiukkaa aikaa, toisille pahassa, toisille...