Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Mar 25, 2022

Tällä kerralla Tuplaturinoissa valmistauduttiin kampanjan tekemiseen. Jos ostat palvelun mainostoimistolta tai teet itse, ennen kampanjaa SINUN täytyy vastata muutamaan kysymykseen.

  • Mainostoimisto aloittaa uuden asiakkaan kanssa aina alusta
  • Hyvä toimisto kysyy oikeat kysymykset, mutta jää usein ilman oikeita vastauksia
  • Kolme kysymystä, joihin yrittäjän tai johtajan pitää pystyä vastaamaan
  • Asiantuntija auttaa, mutta ei voi vastata puolestasi
  • Markkinointi maksaa enemmän eikä ylärajaa ole
  • Suunnittelu on mitä suurimmassa määrin työtä
  • Pasille rengasta, Jukalle palloa
  • Ei tiedetä mittareita eikä niiden lukemia
  • Ulkopuolisen tai omasta osaamisesta kaikki irti