Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Apr 8, 2016

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohdittiin sitä, mitä eroa on myydä nopean vs. hitaan myyntisyklin tuotetta. Kumpaan ryhmään tuotteesi/palvelusi kuuluu?