Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Feb 18, 2022

Tällä kerralla Tuplaturinoissa taittoivat peistä idea ja toteutus. Kumpi on tärkeämpi ja mitä yrittäjän pitäisi ylipäätään edes tehdä niille omille ihanille ideoilleen.

  • Keskivertoyrittäjä pursuaa ideoita
  • Markkinointi-ideat, omatkin, tyrmätään yleensä nopeimmin
  • Näistä puhutuaan ihan hys-hys
  • Älä tule tarjoamaan mitään NDA:ta
  • Kuinka arvokkaita ideat edes ovat?
  • Niitä saa taalalla tonnin
  • Toteutus tuo arvon ja poikii uusia ideoita
  • Idean varaan lasketaan liikaa
  • Toteutuksen varaan lasketaan liikaa
  • Idea/toteutus-ranking