Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Feb 11, 2022

Tällä kerralla Tuplaturinoissa vältellään pysähtyneisyyden aikaa. Yrittäjällä ei ole velvollisuutta pyrkiä kasvattamaan firmaansa, mutta mukavaan tilanteeseen tuudittautuminen on iso riski.

  • Yrittäjälle tuputetaan kasvuneuvoja joka tuutista
  • Jokainen valitsee itse tavoitteensa ja ison osan ongelmistaan
  • Kun pääluku kasvaa, myös ongelmat lisääntyvät
  • Jopa yrittäjä voi elää kohtuullisen normaalia elämää
  • Jos et mene eteenpäin, menet taaksepäin?
  • Paikalleen jääminen heikentää kilpailuetujen vaikutusta
  • Jos kehitystä ei seuraa, voi tulla ikäviä yllätyksiä
  • Kaikkiin etunenässä hyppääminen ei välttämättä sekään kannata
  • Joskus himmaamiselle, ”tyytymiselle” voi olla hyvä syy

Antti Heikkinen: Einari – Ponssen perustajan Einari Vidgrenin elämä