Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


May 29, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa hakataan markkinointiväen kuplan seiniä sisäpuolelta. Ruoditaan hieman myös hallitusneuvottelujen oppia markkinoijalle.