Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Oct 29, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pääsevät ääneen myös kuuntelijat. Siis yrittäjät, jotka haluavat tehdä parempaa markkinointia ja kasvattaa bisnestään ja ovat sen vuoksi valmiita kahden vuorokauden mittaiseen höykytykseen.