Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Nov 5, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohditaan, miten markkinointia kohdennetaan mitä hyötyjä siitä on yrittäjälle. Mitkä ovat kohdentamisen kaksi tahoa ja miten säilytät asiakkaan johtolangan ehjänä ostokseen saakka.