Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Oct 7, 2016

TuplaTurinoissa oli puheenaiheena tällä kertaa Kotlerin kolmas pee eli paikka (Place). Mitä kannattaa ottaa huomioon yrityksen sijainnin suhteen? Peellä on väliä!