Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Jun 5, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohditaan tarvitaanko digiaikana enää myyjää ja jos niin miksi ja mihin. Puhutaan vähän myös pikkutuhmasta mainonnasta ja myynnin tuplaamisesta.