Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Mar 17, 2016

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohditiin näkökulmaeroja B-toB ja B-to-C markkinoinnissa. Milloin metamorfoosi Ihmisestä Yrittäjäksi tapahtuu ja miten ajattelutapa sekä ostopäätöksen muodostuminen silloin muuttuu?