Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Dec 17, 2015

Vuoden viimeisissä TuplaTurinoissa käydään läpi kulunutta vuotta ja ennustellaan tulevaa. Mitä on ollut markkinoinnin ja myynnin puheissa vuonna 2015 ja mitä on tapetilla vuonna 2016.