Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


May 15, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa puidaan sisältömarkkinointia tyypillisten vastalauseiden kautta. "Sisältöä on niin paljon, että kukaan ei huomaan minun kamaani." "En osaa kirjoittaa." "En keksi aiheita."