Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Oct 22, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohdittiin, kannattaako printtimediassa mainostaa ja millaiset mainokset muistetaan. Asiakaspalvelulla ja -kokemuksella on yhä suurempi rooli myynnin tuloksessa.