Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Feb 4, 2016

Tällä kerralla TuplaTurinoissa keskustelun kohteena oli monen yrityksen ensimmäinen kompastuskivi: liikeidea.