Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Aug 20, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohditaan asiakaskokemusta, palautteen antamista, siitä opiksi ottamista ja sosiaalisen median myötä syntynyttä palautekulttuuria.