Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Oct 15, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohdittiin, miksi emme tee sitä mitä pitäisi tehdä. Miksi emme tee niitä myynnin ja markkinoinnin asioita, joiden tiedämme tuovan hyötyä joskus tulevaisuudessa?