Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Mar 18, 2022

Tällä kerralla Tuplaturinoissa halottiin hiuksia referenssin ympäriltä. Samaa sanaa käytetään meillä sujuvasti monesta eri markkinoinnin ja myynnin välineestä, joten selkiytys on paikallaan.

  • Referenssit-otsikon alta voi löytyä melkein mitä tahansa
  • Reference, referral ja recommendation ovat kuitenkin keskenään eri asioita
  • Listaa, logoseinää, tarinaa ja suosittelua
  • Onko termeillä edes väliä?
  • Eri välineitä käytetään eri tavoilla eri bisneksissä
  • Nimilista vakuuttaa, mutta myös leimaa
  • Nimettömätkin suosittelut vaikuttavat
  • Referenssitarina taklaa useampaa ostamisen estettä kerralla
  • Suorasuosittelu on tehokas, mutta vähän käytetty
  • Vinkki ei paljon puhelua lämmitä