Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Sep 22, 2017

Tällä kerralla Tuplaturinoissa liikuttiin lähestulkoon metatasolla, kun puhuttiin puhumisesta ja esiintymisestä. Onks pakko puhuu, jos ei taho, vaikka olisikin yrittäjä? - Mitä kaikkea olisi hyvä osata, jos aikoo menestyä elämässä (ei kaikenkattava lista) - Missä kaikissa tilanteissa puhetaidosta olisikaan hyötyä - Miksi pientäkin esiintymistä täytyy suunnitella ja harjoitella - Miten Pasin ura puhujana sai alkunsa - Vältä pahin mahdollinen virhe, kun menet puhumaan yrittäjänä johonkin tilaisuuteen