Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Dec 3, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa puhutaan kansainvälisestä kaupasta ja myynnistä. Lähdetään liikkeelle negaation kautta ja voidaan pahoin. Onneksi lopuksi asiaa helpottamassa myös positiivisia esimerkkejä.