Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Jun 19, 2013

TuplaTurinat osa 4. Tässä jaksossa puhutaan Alf Rehnin näkemyksistä kurssien turhuudesta, netin käytön muutoksista sekä laskuja syövästä kissasta.