Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Dec 11, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa pohditaan ihmetellään myyjien vimmaa päättää asiakkaan maksukyky, kummastellaan miksi verkossa saa tyrkyttää ja pohditaan itsensä kehittämisen autuutta.