Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Feb 28, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa kitistään vähittäiskaupan markkinointimaksuista, ihmetellään suomalaisten verkkokauppojen sisäsiittoisuutta ja kannustetaan ongelmamarkkinointiin.