Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Mar 21, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa yrittäjyyskasvattaja avautuu, päivitellään yritysneuvojan hataria tietoja ja pohditaan B2B-myynnin särkynyttä illuusiota.