Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Apr 2, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa määritellään markkinointia ja saadaan siitä huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin miten se yleensä käsitetään.