Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Aug 28, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa tyrkytetään erottumisidea polttoainekulutusta kaunisteleville autovalmistajille, annetaan konkreettinen ohje Facebook-mainontaan ja hämmennetään somekokkisoppaa.