Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Mar 13, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa päästään myyntisuppilon rakentamisen viimeiseen vaiheeseen, jossa jo nautitaan tehdyn työn tuloksista. Kehitetään siis uusia tuotteita ja siirretään painopistettä pois uusasiakashankinnasta.