Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Jun 13, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa ihmetellään kesätapahtumaohjelmien ja -lehtien logoilmoitustulvaa, pohditaan taksiväen Uber-kammoa ja kysellään voiko palvelu olla liian hyvää.