Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Apr 10, 2015

TuplaTurinoissa puntaroidaan tällä kerralla sitä, miksi kenelle on markkinoinnin tärkein kysymys ja miten sen kysyminen vaikuttaa markkinointiin. Aluksi puidaan myös kiirettä.