Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Apr 29, 2015

TuplaTurinoissa ruoditaan tällä kerralla rahaa, sen käyttämistä markkinointiin. Tai paremminkin käyttämättömyyttä. Tulilinjalla on myös kaavoihin kangistuminen.