Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Sep 4, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa ruoditaan väitöstutkimusta myyntikäynneistä, haetaan uuden ja vanhan maailman välistä keskitietä ja pohditaan miksi yrittäjät eivät ole osanneet myydä omaa tärkeyttään.