Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Jan 10, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa päivitellään yleistä sivistyksen tilaa, ihmetellään suomalaisten heittäytymisen puutetta ja kehotetaan välittämään toisten mielipiteistä viis.