Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Nov 8, 2013

Tällä kerralla TuplaTurinoissa ihmetellään vision tilaamista, kiitetään nuorta yrittäjää kiitoksista ja asenteesta ja eksytään Maikkarin harjaanjohtamattoman markkinoinnin erämaahan.