Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Oct 10, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa hätkähdetään vau-efektiä, valotetaan vastavuoroisuuden periaatetta ja erotellaan taktiikka strategiasta.