Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Aug 7, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa ratkotaan matkailuyrittäjien Venäjätuskaa, huomataan, kuinka asiakaskin voi olla väärässä ja pohditaan miksi myyjä myy muuta kuin mitä asiakas tai tavarantoimittaja haluaisi.