Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Sep 5, 2013

Tällä kerralla TuplaTurinoissa yrittäjän päivän erikoislähetys. Mitä Tuplaamon einarit miettivät yrittäjyydestä, miten kuilua yrittäjien ja palkkatyöläisten välillä voisi kaventaa ja kirjaylläri lähtee kahdelle