Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Apr 14, 2016

Tällä kerralla TuplaTurinoissa keskusteltiin yrityksen sosiaalisen median hallinnasta, tekniikasta/taktiikasta ja vaikeuksista. Vaikka some tuottaisi tuskaa, mieti sen haltuunottoon muuta ratkaisua, kuin totaalista ulkoistamista.