Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Jun 9, 2016

Tällä kerralla TuplaTurinoissa vieraana kuullaan Intotalo Oy:n perustajaa ja vetäjää Ollis Leppästä. Asiakkaiden kontaktointi voi jännittää vielä 16 yrittäjävuoden jälkeen.