Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Mar 3, 2016

Tällä kerralla TuplaTurinoissa puhuttiin webhotelleista ja nettisivuista alan rautaisen ammattilaisen kanssa. Turinavieraana poikkesi nimittäin Xetpoint Oy:n Erno Räsänen.