Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä

Sep 24, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa kielletään ohjattu verkostoituminen, kannustetaan tarjoamaan vähemmän ja pohditaan miksei useampi yritys myy kuukausipaketteja.


Sep 19, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa päivitellään tyhjää laatikkoa, kannustetaan tekemään vähemmän ja pohditaan kenen syy on huono koulutus.


Sep 11, 2014

Viidensissäkymmenensissä TuplaTurinoissa etsitään julkisten kilpailutusten voittajaa, patistetaan tekemään markkinoinnista jatkuva prosessi ja kehutaan viime viikonlopun liikennetiedotetta.


Sep 4, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa ruoditaan väitöstutkimusta myyntikäynneistä, haetaan uuden ja vanhan maailman välistä keskitietä ja pohditaan miksi yrittäjät eivät ole osanneet myydä omaa tärkeyttään.