Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Sep 17, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa puhutaan videosta: liikkuvan kuvan merkityksestä markkinoinnissa, videoiden tekemisestä ja käyttötavoista sekä kameran edessä olemisen vaikeudesta.