Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


May 22, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa kutsutaan tanssiin ja pohditaan kenen kuuluu viedä. Siinä siivellä ruoditaan myös kaiken maailman matkailuportaaleja ja miksi niistä on kovin vähän hyötyä monelle yrittäjälle.