Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


May 19, 2016

Tällä kerralla TuplaTurinoissa taitetaan peistä siitä, onko yrityksen henkilöityminen yrittäjään hyvä vai huono asia. Pitäisikö sitä välttää vai pitäisikö siihen pyrkiä.