Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Aug 20, 2021

Syyskauden ensimmäisissä Tuplaturinoissa puhuttiin pirstaleisesta yleisöstä ja miten sen saisi kasattua yhdeksi porukaksi. Puheissa myös toisto, toisto, toisto, sekä näitä juttuja:

  • Jokainen katsoo, kuuntelee ja lukee eri asioita, eri aikaan ja eri kanavista
  • Ihmiset myös välttelevät mainoksia
  • Yhdellä kampanjalla ei tavoita kaikkia, yleisöt ovat pirstaleina
  • Tarkka rajaaminen entistä helpompaa, mutta riittääkö kohderyhmän koko elättämään
  • Toisto on markkinoinnin ydintekoja – kun yleisö on hajallaan, toistaminen tarpeeksi usein vaikeaa
  • Hajallaan olevat asiakasehdokkaat pitäisi saada jotenkin kasattua yhdeksi yleisöksi – kaksi työkalua auttaa
  • Sähköpostilista ja uudelleenkohdistaminen eivät ole vaikeita tehdä, mutta opetella täytyy