Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Jun 12, 2015

Tällä kerralla TuplaTurinoissa ruoditaan pienen suomalaisen yrityksen surkeinta strategiaa, joka on vieläpä hyvin yleinen. Puhutaan vähän myös mobiilivideosta.