Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Aug 15, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa rohkaistaan uusiin some-avauksiin koiradeittiesimerkillä, pureksitaan päätöksenteon problematiikkaa ja mähkitään asiakasarvioiden merkitystä.