Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Oct 31, 2013

Tällä kerralla TuplaTurinoissa kehutaan uutta leipäyritysideaa, kiitellään kirjapainon markkinointia ja peukutetaan painokonefirman mainostemppua.