Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


Jan 17, 2014

Tällä kerralla TuplaTurinoissa etsitään ainoaa oikeaa myyntitapaa, kannustetaan työnhakijoita herättämään huomiota ja suositellaan varovasti huumoria odottamattomiin paikkoihin.